Chúng ta đã nghe quá nhiều về quá trình phát triển kinh tế - xã hội ngày càng làm thay đổi cơ cấu kinh tế. Thực trạng cũng như xu hướng dịch chuyển cơ cấu kinh tế là tất yếu, nó thể hiện từ chủ trương chủ chính phủ, doanh nghiệp cũng như nhận thức của mọi...
Nhờ khống chế tốt được dịch bệnh và sở hữu năng lực nội sinh bền vững, thị trường Việt Nam tiếp tục trở thành đích ngắm hấp dẫn cho các nhà đầu tư bất động sản (BĐS), đồng thời, hứa hẹn nhiều kì tích bất ngờ. Kì vọng về tương lai

Bài viết mới