Lamia Garden

Dự án toạ lạc tại trung tâm của bãi trường với quy mô 3 Hecta.