Giám đốc dự án

Nguyễn Văn Tiệp

Phụ trách phát triển dự án mảng BĐS nghỉ dưỡng

Thông tin liên hệ:
Email: tiepnv@alphaland.com.vn
Phone: 0935 662 862
Fanpage: fb.com/nguyenvantiep.bds
Website: nguyenvantiep.com

CALL ME