Nguyễn Văn Tiệp

Sale - Marketing

Lời chia sẻ

Tôi sinh ra và lớn lên tại quê Hương Nam Định. Tuổi thơ gắn với những cánh đồng, thả diều, tắm sông và bắt cá,...

Học tập và làm việc Tại TP. Hồ Chí Minh từ năm 2013. Tôi dần xem nơi này như chính quê hương của mình. Nơi đây có những kỷ niệm thời sinh viên, có bạn bè, công việc và cả những ước mơ hoài bão của tuổi trẻ. Blog này là nơi tôi chia sẻ công việc, kiến thức, và cuộc sống của bản thân.

  • Marketing - Hạ Tầng Đô Thị Corporation
  • Designer - Photographer
  • Freelancer

Kinh Tế Học

Đại Học Kinh Tế Luật - ĐHQG TP. HCM