Nguyễn Văn Tiệp

Giám Đốc Dự Án
Mảng BĐS nghỉ dưỡng

Email: tiepnv@alphaland.com.vn
Phone: 0935 662 862
website: nguyenvantiep.com